ANBI

Stichting Comoé is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), waardoor giften onder bepaalde voorwaarden voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Het bestuurslidmaatschap is voor alle functies onbezoldigd. Onkostenvergoeding geschiedt op basis van toestemming vooraf door de penningmeester en het overleggen van bonnen.

RSIN (fiscaal nummer): 853461818

KvK-nummer: 59400110

Voor het meest recente verslag van onze activiteiten met bijbehorende financiële verantwoording verwijzen we naar ons jaarverslag, zie onder Publicaties.