Bounkani: ontwikkelingsproblemen

De problemen van de regio zijn groot. Vergeleken met andere landen in Afrika is Ivoorkust wellicht niet zo arm maar sinds 1990 stagneert de economie en de regio Bounkani is zeer arm:
– De overheid is er eigenlijk de enige echte werkgever
– Gebrekkige watervoorziening op het platteland. Veel waterpompen zijn kapot.
– Er zijn onvoldoende middelen en kennis voor onderhoud en reparatie of vervanging. Meisjes verzuimen van school omdat ze moeder moeten helpen met water halen
– Te weinig scholen en gezondheidscentra, vaak in slechte staat en met onvoldoende materiaal / meubels / apparatuur
– Gebrek aan goede wegen en auto’s. Een groot aantal dorpen is praktisch alleen te voet bereikbaar
– Gebrekkige voorzieningen voor informatie en communicatie (weinig computers, geen internet)
– En meer nog dan dit alles: er is scholing en een verandering van mentaliteit nodig die leidt tot blijvende en duurzame ontwikkeling

De regio grenst aan het park Comoé (het “Parc National de la Comoé” ligt grotendeels binnen de regio Bounkani) maar de ontwikkeling van dat park is een taak van de landsregering. Toch is dit park voor de regio van groot belang. Het heeft potenties op het gebied van wetenschap en toerisme. Dit moet echter opnieuw worden ontwikkeld omdat de burgeroorlog onder andere de wetenschappelijke ontwikkelingen heeft stilgelegd. Daarnaast zijn landbouw (o.a.katoen, cashew noten (cajou), yams en karité-noten en veeteelt (inclusief bijenteelt als optie), van groot belang. Maar zij worden op een traditionele, ineffectieve manier bedreven. Honing uit bijenteelt wordt bij voorbeeld alleen geoogst uit wilde nesten. Er wordt niet echt‘ geïmkerd’. Bovendien zijn er geen fabrieken waar de producten kunnen worden verwerkt. Ook het delven van goud is een grote kans, wanneer er tenminste wordt gewerkt met de officiële vergunningen. Dit gebeurt echter niet en de feitelijke winning vormt een groot ecologisch risico voor de regio. Het goud trekt avontuurlijke jongeren aan die eigenlijk een ‘behoorlijk’ vak zouden moeten leren. Momenteel geschiedt de goudwinning grotendeels illegaal, hetgeen de criminaliteit in de regio aanmerkelijk verhoogt.

Economische mogelijkheden Bounkani

– De ontwikkeling van het “Parc National de la Comoé”: wetenschap en duurzaam
toerisme
– Landbouw: o.a. katoen, cashew noten, yams en karité-noten
– Veeteelt: professionalisering van het houden van runderen, schapen, geiten,
pluimvee en van bijenteelt
– Goudwinning