Doelstelling

De stichting heeft als doel het verzorgen van activiteiten en projecten die de bevolking van Ivoorkust (West-Afrika) ten goede komen en is specifiek gericht op de regio Bounkani in het noordoosten van Ivoorkust.

In haar eerste projecten richt de stichting zich op de inrichting van plattelandsklinieken.

De stichting gaat uit van de volgende beleidslijnen.

Wij willen:

 • activiteiten uitvoeren die aansluiten bij initiatieven van de inwoners en bestuurders van de regio Bounkani en die gericht zijn op het bevorderen van de eigen technische en economische potenties.

 • nauw contact onderhouden met de regionale overheid van de regio Bounkani.

 • vooral helpen door contacten te leggen en te functioneren als trait d’union tussen groepen, organisaties en instanties in Ivoorkust en Nederland. Wij denken dan vooral aan het leggen van verbindingen met:

 • instellingen en organisaties in de gezondheidszorg

 • onderwijsinstellingen (MBO, HBO, Universiteiten -Landbouwuniversiteit)

 • provincies en gemeenten

 • bedrijven

Het is duidelijk dat een land als Nederland behulpzaam zou kunnen zijn doordat Nederland veel kennis heeft van landbouw, veeteelt, waterbeheer, energie, gezondheidszorg etc. Daardoor zou de regio ook minder afhankelijk worden van de eenzijdig Frans georiënteerde ondersteuning. Het gaat niet alleen om spullen maar vooral ook om kennis en advies. De Conseil Régional van de regio Bounkani wil geadviseerd worden, bij voorbeeld door samenwerking met wetenschappers en studenten die er hun stage of afstudeerprojecten uitvoeren (landbouw, veeteelt, toerisme, wetenschappelijk onderzoek in het park, zonne-energie, etc.). De Stichting Comoé kan behulpzaam zijn bij het leggen van contacten

 • bemiddelen bij het verzamelen en verzenden van (tweedehands) goederen voor scholen en rurale klinieken. Het gaat niet om ingewikkelde producten. Wij denken aan gewone eenpersoonsbedden, bankjes, kinderstoelen, kleding e.d. De kosten voor het transport worden gedragen door de regionale overheid van Bounkani.

 • ons in de eerste jaren richten op kleinschalige projecten en activiteiten

 • fondsen werven. Deze fondsen willen wij vooral inzetten voor kleinschalige (productieve) activiteiten.

 • waar mogelijk samenwerken met andere instellingen en NGO’s (clustervorming). De stichting kan haar doelstellingen onmogelijk alleen bereiken.

 • door voorlichting bekendheid geven aan haar activiteiten en aan de ontwikkeling van Ivoorkust en de regio Bounkani.